Príbehy o technológiách, startupoch,
eventoch a omnoho viac

Dovolenka na Slovensku: 50x appky, weby, tipy a inšpiratívne cestovateľské profily

11. august 2020

Nezaradené

Komunita

Prečítať

PORADA – Zabijak produktivity v práci

Porady sú toxické! To je jedna z hlavných myšlienok knihy Reštart od zakladateľov známej americkej firmy 37signals, ktorá sa preslávila úspešnou webovou aplikáciou Basecamp. Ešte pred časom sme nad touto hláškou len mávli rukou, no čím väčší počet zamestnancov máme, tým viac si uvedomujeme pravdivosť tejto myšlienky. Meetingy, meet-upy, porady, stretnutia tímu. Každý ich volá ináč a vo firmách existujú ich rôzne formy, no jedno majú spoločné – sú zabijakom produktivity. To, že sú zamestnanci v kancelárii, nemusí vždy znamenať, že aj skutočne vykonávajú prácu, za ktorú je zákazník ochotný zaplatiť. Sami to určite poznáte, prídete do práce, urobíte si kávu, odpíšete na 40 mailov a už si pripravujete poznámky na ďalšiu nudnú poradu, kde budete musieť zase stráviť celé hodiny vášho času. Podľa našich záznamov minieme na porady mesačne v priemere 250 hodín a toto číslo stále rastie. Prieskumy ukazujú, že sa priemerný zamestnanec zúčastní mesačne na 62 poradách a až 50% času stráveného na poradách je neproduktívneho. Nie je preto prekvapivé, že väčšina zamestnancov by radšej robila čokoľvek iné než trávila čas na poradách, hoci si aj nechala vŕtať do zuba alebo sa presťahovala do Antarktídy. Nie je výnimkou, že niektorí podriemavajú alebo robia prácu, ktorá s témou porady vôbec nesúvisí. Predstavte si, že by ste povedzme polovicu času stráveného na poradách využili na prácu na nejakom projekte. Za rok by ste takto vedeli minúť 1 500 hodín na činnosť, ktorá firme prináša peniaze, teda je produktívna. A to už je rozpočet jedného menšieho projektu! Samozrejme, tým nechceme povedať, že porady nemajú žiadny zmysel. Práve naopak, ich prínos je obrovský, pretože v elektronickej komunikácii sa množstvo informácií „stratí v preklade“ a písať 100 riadkové maily, kde kolegovi vysvetlíte, ako ste pri práci na projekte postupovali, tiež nie je zrovna úsporou času. Čo teda treba dodržať, aby boli porady prínosné a efektívne? Príprava je kľúčová Pred každým stretnutím si pripravte jeho agendu a spíšte všetky body, ktoré potrebujete prebrať. Vďaka tomu sa vyhnete riešeniu problémov, ktoré sa témy porady netýkajú.  Účastníkov včas informujte o preberanej problematike, nechajte im čas pripraviť si poznámky a dajte im možnosť vyjadriť sa, či nechcú nejaký bod pridať. Príprava je dôležitá aj vtedy, ak poradu nevediete, ale boli ste na ňu pozvaný. Na stretnutie vždy príďte načas a buďte pripravený vyjadriť sa k bodom, ktoré sa vás týkajú. Nezabudnite na sumarizáciu Každá porada by mala končiť zápisom, závisí len od vás, či bude písomný, zvukový alebo obrazový. Dôležité je, aby obsahoval hlavné body stretnutia s krátkym popisom, účastníkov a dátum porady. Ak vzniknú úlohy (a takmer vždy vzniknú), tiež ich zaznamenajte a nezabúdajte na to, že musí byť určené, kto a dokedy je zodpovedný za ich splnenie. Pozvite správnych ľudí Na poradu zavolajte iba ľudí, ktorých sa preberaná problematika týka. Nezaťažujte zbytočne ostatných, mrháte tak ich časom, ktorý by mohli využiť na produktívnu prácu. Ak počas porady zistíte, že už nepotrebujete všetkých prítomných ľudí, kľudne ich uvoľnite. Porada musí byť riadená Každá porada by mala mať určeného moderátora, ktorého povinnosťou je zabezpečiť, aby sa neodbočovalo od preberanej problematiky, ale aj aby účastníci nehovorili naraz a neskákali si do reči, čo je prejavom neúcty. V prípade, že sa diskusia uberá mimo plánovanej agendy, je jeho úlohou zastaviť ju. Podobne, ak niekto stretnutie zbytočne predlžuje, je úlohou moderátora alebo ostatných účastníkov, aby mu naznačili, že to už nie je prínosné. Nepredlžujte čas trvania porady Pred začiatkom porady stanovte dĺžku jej trvania. Optimálny čas stretnutia je 30 minút a menej. Úplne najlepšie je, ak trvá 20 minút. Počas porady si zapnite časovač, aby všetci vedeli, koľko času ostáva do konca a zbytočne ho nepredlžovali. Ak vznikne na porade ďalší bod, ktorý nebol plánovaný a treba ho prebrať, venujte sa mu, pokiaľ je možné danú vec vyriešiť za 5 minút. Ak by vám to malo zabrať viac času, spravte na jeho riešenie samostatné stretnutie.

Rozhovor s našim CEO pre Fakultu riadenia a informatiky

Tomáš absolvoval FRI v študijnom odbore Manažment v rokoch 2006 – 2011. Popri štúdiu sa venoval aj študentskej organizácií AIESEC a dva mesiace strávil na výmennom/študijnom pobyte v Turecku. Tomáš je veľmi aktívny typ človeka, ktorý sa nebál práce ani popri škole. Viac ako dva roky pôsobil vo vedecko-technologickom parku Žilina ako konzultant pre mladých podnikateľov. Práve tu načerpal mnoho skúseností, ktoré neskôr zúročil v projekte TrashOut a následne vo vlastnej firme GoodRequest, ktorá sa orientuje na vývoj mobilných a webových riešení. Čo ti dalo štúdium na FRI? Na vysokoškolské štúdium na FRI vždy rád spomínam. Myslím si, že je pre mladého človeka správne, keď ide na vysokú školu, pretože ho to naučí spôsobu myslenia, systému práce, samostatnosti a celkovo sa „oťuká“. A čo dalo štúdium na FRI mne? Nie je jednoduché na to odpovedať ale keby som to mal zhrnúť sám za seba, môžem povedať, že ide práve o systém práce, o pristúp k informáciám, ich spracovaniu/triedeniu a rozhodovaniu sa. Čiže aj systém myslenia a zhodnocovania informácií, ktoré máme dostupné. To si myslím, že je v manažmente veľmi dôležité. A v súčasnosti z pohľadu firmy môžem povedať, že máme množstvo informácií, ale je potrebné vedieť s nimi efektívne pracovať – tzn. aké systémy zvolíme, akých ľudí potrebujeme, čo a ako to chceme dosiahnuť… Určite pozitívne hodnotím aj odbor, ktorý som si zvolil. Ide o všeobecný manažment, ktorý sa orientuje na ľudské zdroje, financie, informatiku, marketing, logistiku, projektový manažment, atď., čiže má široký záber a ja zo svojej pozície zhodnocujem poznatky z každej jednej oblasti manažmentu. Čo považuješ za najväčší prínos/najväčšie prínosy štúdia na FRI? Ako som už spomenul, ide určite o odbor a jednotlivé znalosti z predmetov. Sám za seba môžem povedať, že v tej chvíli, keď som napr. sedel na financiách mi veľa vecí prišlo zbytočných a nechcelo sa mi ich robiť. Ale z odstupom času môžem povedať, že z týchto informácií čerpám dones. Človek asi musí trošku dozrieť, aby si uvedomil niektoré veci/súvislosti. Ale asi za najväčší prínos môjho štúdia hodnotím kontakty, ktoré som tam nazbieral. Dodnes spolupracujeme s FRI na rôznych predmetoch, zapájame sa do výučby a podporujeme akcie na FRI. Ale nejde len o kontakty na FRI – spolužiaci, učitelia ale celkovo komunita na ŽU. Existuje množstvo organizácií, do ktorých sa môžu študenti zapojiť a pomáhajú im pri rozvoji ich osobnosti. Ja som bol členom AIESEC-u, kde som viedol ľudí, skúšal si svoje manažérske schopnosti, stretával sa s mnohými zahraničnými študentmi, organizoval som podujatia a pod.   A určite sa mi páčila (neviem, či možno hovoriť o prínose) voľnosť, v tom zmysle, že študent pokiaľ je šikovný, dokáže popri štúdiu aj pracovať. A ideálne ak nájde prácu v odbore, prípadne v oblasti, ktorej sa chce v budúcnosti venovať. Ja som takto začal pracovať vo vedecko-technologickom parku Žilina a myslím, že aj to mi pomohlo zdokonaliť sa v komunikačných zručnostiach, systému práce a opäť som sa stretával s množstvom zaujímavých ľudí a zbieral kontakty. Bez nich by som nebol tam, kde som. Čo by si odporučil študentom? Odporučil by som im aby ten čas na FRI nepremárnili. Určite študentský život k vysokej škole patrí a bez neho si to ani ja neviem predstaviť ? Ale určite je dôležité aby našli sami seba, čo ich baví a makali na sebe. Nie je potrebné aby boli „A“čkari ale aby boli dobrí v tom, čo ich baví. Rast, ktorý za celých 5 rokov absolvujú už nikdy (teda u väčšiny) nebude taký progresívny, nakoľko po nástupe do práce spadnú do rutiny, založia si rodiny a pod. A určite je dôležité cestovanie a jazyky. Takže sa nebojte využiť možnosti ŽU a vycestujte, spoznávajte nových ľudí a inšpirujte sa. Dá vám to oveľa viac ako si myslíte. Čo plánuješ do budúcnosti? / Ako vidíš budúcnosť? Moja budúcnosť je GoodRequest, je to moja srdcovka. Ako zvyknem hovoriť, že po synovi a manželke je to tretia najdôležitejšia vec pre mňa. A musím povedať, že aj ja sa stále učím a snažím sa veci robiť lepšie – či už sa to týka vedenia, komunikácia, zdokonaľovania procesov… Človek sa učí celý život ? Ďalej si veľmi želám aby sa nám (GoodRequestu) darilo minimálne tak dobre ako doteraz. Chceme preraziť na nové trhy, dostať sa k lepším projektom a celé si to chceme užiť. Veď GoodRequest nie je len firma, ale je to skupina super ľudí, ktorí tvoria jednu veľkú rodinu.  

.gr Hackathon 2017 - do tretice všetko dobré

Každoročný Hackathon sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej firmy. Samozrejme aj tento rok tomu nebolo inak a organizovali sme ho už po tretíkrát. Cieľ bol jasný - zorganizovať firemnú akciu v rodinnej atmosfére, kde môže každý prejaviť svoje emócie, nápady a nesplnené túžby. Termín Hackathonu bol stanovený na 13.-14.9., no s prípravami sme začali už skôr. Zhruba mesiac pred udalosťou sme oznámili dátum a vyzvali sme každého, aby sa zamyslel nad témou, alebo oblasťou, ako by mohol zlepšiť tento svet poprípade svoje okolie. Týždeň pred Hackathonom sme vytvorili dokument so základnými informáciami udalosti, kde každý z účastníkov mohol zapísať svoje nápady s krátkym popisom, z ktorých sme neskôr vybrali tie najzaujímavejšie.  Zrazu to prišlo, dlhoočakávaný deň “H”. Ráno o deviatej sme začali spoločnými platformovými prezentáciami, kde sa vedúci platforiem snažili zhodnotiť svoj tím čo najzábavnejším spôsobom. Tak ako každý rok, aj tento rok sa stal víťazom náš prezentačný guru Jožko, ktorý si pre divákov pripravil krátky dokumentárny film o platforme Android. Po prezentáciách sme oficiálne zahájili kick-off, kde sa všetci rozdelili do tímov a pustili do práce.     O necelé dve hodinky od zahájenia nás už čakal spoločný obed vo forme výborného gulášiku s pivečkom a grilovaných oštiepkov pre tých, ktorí mali chuť aj na slaný dezert. Ako šiel čas a žalúdky sa zapĺňali, bolo dôležité nezabudnúť na hlavný cieľ udalosti, a preto sme sa vrátili do svojich tímov a pokračovali v plnení jednotlivých zadaní.    Pracovná atmosféra bola vynikajúca a každý sa snažil zabojovať o víťazstvo. Pomaly, ale isto prichádzal večer a našich borcov opäť začínal trápiť hlad. Organizátorom nezostávalo nič iné ako zapnúť gril, pripraviť vychladené pivečká a začať podávať jednohubky vo forme klobások, syrčeka a mäska. Legenda vraví, že niektoré tímy sa už na svoje pracoviská nevrátili a svojich kolegov uvideli až na druhý deň počas spoločných raňajok. Tie boli vynikajúce! Každý sa posilnil podľa potreby a opäť sa vrátil za svojimi priložiť ruku k dielu. Čas sa krátil a napätie rástlo. Na dokončenie prezentácií zostávali desiatky minúty a vety typu “Prezentácie sa musia presunúť!” bolo počuť na každom kroku. Organizátori tieto vety nebrali do úvahy a namiesto toho sa snažili všetky tímy podporiť, aby svoje veľdiela dostali do čo najlepšieho stavu. Na koniec sa teda borcom podarilo odprezentovať nasledujúce práce: GoodMonitor 2.0 - Peter R. + Vlado Š. GoodMonitor je aplikácia, ktorá v určitej alpha podobe funguje už nejaký ten mesiac. Ide o službu, ktorá monitoruje všetky nami nasadené projekty - ich online status, momentálnu odozvu či vyťaženie servera. Chalani sa rozhodli jej dať nový šat a upgradenuť ju o nové funkcie ako Google Analytics. Rozhodli sa taktiež nasadiť službu na rozhranie Raspberry Pi, ktorá bude následne slúžiť ako vstup pre obrazovku v kanceláriách tak, aby mohol každý realtime sledovať dianie okolo našich projektov. AR Kit - Matúš L. Apple spolu s iOS 11 predstavilo nový framework pre rozšírenú realitu ARKit. Krátko na to sa začalo objavovať veľa zaujímavých demo aplikácií prezentujúcich jeho funkcionalitu. Matúš chcel vyskúšať možnosti navigovania v reálnom svete. Základný 3D model New Yorku sa načítava z GPS súradníc pomocou pluginu Wrld3d pre engine Unity 3D, v ktorom je možné priamo nakonfigurovať a vyexportovať Xcode projekt pre iOS. .GR quotes - Pavol F.  “Práca programátora vie byť pekne stresujúca, a preto som sa rozhodol spraviť appku, ktorá nás trošku rozveselí.” GoodRequest Quotes je aplikácia, ktorá zbiera a zobrazuje všetky zábavné hlášky, ktoré boli vyslovené v našej firme niektorým z developerov. Vždy, keď niekto povedal niečo zábavné alebo nezmyselné, zapísali sme si to niekde bokom, ale nikdy sme vlastne netušili ako to v budúcnosti bude možné využiť. Pavol tak chcel v rámci 24 hodín dokázať kompletne spracovať tento projekt po všetkých stránkach - dizajn, backend, mobilná aplikácia - čo sa mu aj podarilo. Dúfame, že v aplikácii pribudne popri tvrdej práci ešte mnoho zábavných citátov. URL2PDF + GIT 2.0 - Martin D. GIT 2.0 je v skratke zautomatizovanie procesu nasadzovania akéhokoľvek projektu na server. Doteraz sa častokrát developeri museli po vykonaní nejakých zmien v zdrojovom kóde prihlasovať na server a manuálne celý proces reštartovať. Po novom však prostredníctvom špeciálnych triggrov, ktoré sú naviazané na konkrétny GIT event (push,pull,commit..), je možné celý proces nasadzovania projektu vyriešiť v rámci akéhokoľvek commitu, a tak automaticky projekt nasadiť/reštartovať a spustiť na produkciu. Druhým co-projektom, ktorý Martin realizoval, bola služba na generovanie PDF dokumentov, ktorú nasadil na samostatný vzdialený server. Čo doteraz vykonávala vždy implementovaná knižnica v rámci projektu, teraz vykonáva tento server a prostredníctvom jednoduchého requestu s potrebnými údajmi vygeneruje požadované PDF. Xcode Server - Marek Š. Xcode Server je zodpovedný za uľahčenie práce developerovi pri archivácii či buildovaní projektu. To, čo developer aktuálne vykonáva na svojom Macu, môže funkčne delegovať na Xcode Server a to tak, aby ušetril jednak výpočtový výkon a v neposlednom rade aj čas strávený týmito procesmi pri vytváraní verzii aplikácie akéhokoľvek projektu. MAPIANO - Maroš N. Cieľom projektu bolo vytvoriť desktop aplikáciu pre macOS, ktorej úlohou je analyzovať JSON objekty a automatizovane vytvoriť mapovacie modely pre vývoj iOS a macOS aplikácií. Vstupom je textové pole, do ktorého môže používateľ zadať JSON. Následne môže zvoliť názov súboru, meno a spoločnosť, ktorej patria autorské práva. Mapiano vytvára štruktúry využívajúce knižnicu Unbox. Do budúcna by sa aplikácia mohla rozšíriť aj o vnorené mapovanie objektov a viaceré mapovacie knižnice. ATesty - Marko D. + Jakub B. Úlohu, ktorú si páni vybrali bolo nájsť najvhodnejší nástroj na vytváranie testovacích scenárov a testovanie webových aplikácií. Na tento účel vybrali nástroj Postman, ktorý mal oproti iným testovaným nástrojom jednoduchšie a intuitívnejšie používateľské prostredie. Testy skúšali vytvárať pomocou predpripravených snippet-ov pomocou jazyka javascript. Vytvorené testovacie scenáre alebo jednotlivé testy sa dajú jednoducho share-ovať medzi vývojármi alebo vyexportovať vo formáte JSON. Climb 2.0 - Peter B. + Roman B. + Matúš B. Climb je aplikácia určená pre aktívnych horolezcov či fanúšikov horolezectva. V nedávnej dobe však prestala fungovať a nebolo možné ju vzkriesiť v jej pôvodnej podobe. Chalani sa rozhodli ju celú prepísať a použiť pri tom najnovšie nástroje a prístupy. Pridali taktiež aj niektoré nové features ako prehľadnú mapu so zoznamom lezeckých oblastí. Aplikáciu síce nestihli úplne dokončiť ale veľa im nechýbalo. Kalčeto React - Jozef Ch. React Native je jeden z popredných cross platformových frameworkov, ktorý používajú viaceré popredné spoločnosti na vývoj svojho mobilného riešenia. Jojo sa preto rozhodol vyskúšal jeho silu a snažil sa o naprogramovanie jednoduchej aplikácie pre počítanie gólov stolného futbalu. Na iOS však vyzerá  aplikácia príliš rozdielne od Androidu na to, aby sme mohli od teraz hlásať myšlienku "Write once, run everywhere". Dashboard - Library - Tomáš G. Tomáš vytváral službu, ktorú integroval na náš interný monitorovací systém Dashboard. V princípe ide o file manažment, kde je možné uložiť dokumenty, zobrazovať ich v rámci prehliadača, možnosť ich otagovať do nejakej skupiny, naviazať podľa seba či filtrovať. Dashboard - Multiplatform - Richard S. Ako už bol v predchádzajúcom odseku spomenutý náš systém Dashboard, Richard sa snažil o jeho realizáciu vo forme aplikácie bežiacej mimo prehliadača. Snažil sa o riešenie, ktoré by bolo spustiteľné pod viacerými operačnými systémami. Design templates - Rasťo C. + Tomáš Š. Úlohou dizajn tímu bolo vytvorenie wireframových komponentov, ktoré slúžia k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu návrhu logiky danej aplikácie. Template-y sú vytvorené pre platformy iOS, Android, ale aj pre webové aplikácie. ... Vo štvrtok o 14:30 nasledovali prezentácie jednotlivých prác. Vyhodnotenie tých najlepších prebiehalo formou verejného hlasovania. Každý mal 3 hlasy, ktoré mohol prideliť k odprezentovaným projektom vždy len po jednom bode a práve jednej z prác. Vyhodnocovanie víťaza bolo napínavé až do posledného hlasu, nakoľko prvé a druhé miesto častokrát rozdeľoval iba jeden bod. Najsilnejším projektom sa teda stal koniec koncov dvojprojekt nášho šikovného backend developera Martina Durného, ktorý tak prevzal cenu víťaza GoodRequest Hackatonu 2017. Po hromadnom hodnotení bolo po sčítaní všetkých hlasov vytvorené nasledovné poradie: 1. URL2PDF + GIT 2.0 2. GOODMONITOR 2.0 3. GR QUOTES Všetkým zúčastneným by sme tak chceli ešte raz vzdať poklonu. Nie len za to, že svojimi projektami a zanieteným prístupom prispeli k ďalšiemu úspešnému hackatonu. Ale hlavne aj tým, že sme zase raz spoločne budovali komunikáciu, vzťahy a tímového ducha, čo nás vlastne na týchto eventoch baví najviac.   Preto odporúčame všetkým firmám, ktoré premýšľajú nad tým ako oživiť firemnú kultúru, že Hackathon je ideálna možnosť ako spojiť príjemné s užitočným a vytvoriť niečo zmysluplné nie len pre firmu samotnú, ale aj smerom do sveta.

Ako bolo na WebExpo 2017

Na WebExpo 2017 sme sa vybrali v silnom backend zastúpení s jasným poslaním - nasávať vedomosti. Hneď po ubytovaní sme strávili hodinu rozhodovaním, ako si naplníme program pretože nás čakali dva dni nabité informáciami a networkingom.  Expo sa tento rok konalo v Lucerne, konkrétne v kine, music bare, veľkej sále a divadle ABC. Všetky tieto miesta sú pokope, takže nebol problém sa medzi nimi presúvať na jednotlivé prednášky a človek sa aspoň trochu rozhýbal.  Organizačný tím bol na každom rohu a zabezpečil nám prísun pochutín a hlavne kávy, ktorú ako správni programátori potrebujeme. Veľmi sa nám páčila aj výzdoba, ktorá tematicky dopĺňala priestory Expa.  Mimo organizácie by sme chceli pochváliť aj dobré internetové pripojenie, ktoré nám umožnilo pri skvelých prednáškach aj čo to popracovať.  Program  Vrhnime sa však už na program. Rád by som spomenul všetky prednášky, lebo každá stála za to, ale to by sme tu boli do rána. Preto aspoň v skratke spomeniem tie, ktoré na nás najviac zapôsobili. Úvod celého expo prebiehal vo Veľkej sále Lucerny a svetelná show navodila skvelú atmosféru.  Leadership through change, 10 themes to explore the possibilities of the future, now - Tom Goodwin  Prednáška Toma Goodwina, bola prvá ktorú sme si vypočuli. Predstavil nám v nej 10 tém, ktoré zobrazujú ducha moderného sveta, jeho hrozby a taktiež príležitosti. Išlo o veľmi zaujímavú prednášku, pri ktorej sa človek zamyslel nad tým, kam speje celý digitálny priemysel.  Marketingová automatizace, aneb proč to ještě neděláte - Jan Kalianko Prednáška bola určená najmä pre  markeťákov, ale aj tak nás všetkých veľmi zaujala. Dozvedeli sme sa tu kopec nových metód ako viac cieliť na zákazníka, čo je v dnešnej dobe veľmi dôležite. Byť najlacnejší dnes už nestačí! - Peter Bakoš Peter nám priblížil ako je dôležité poskytovať support a to nie len na eshopoch. Povedal nám ako zmeniť prístup k zákazníkom a spôsob komunikácie s nimi, získať si ich dôveru a vybudovať tak hodnovernú značku na trhu. Predstavil nám riešenie, ktoré zhromažďuje všetky informácie o našich zákazníkoch a umožní nám tak pružne reagovať na jeho potreby a nestratiť ho.  Nábor v IT firmách? Jde to i bez ninjů - Roman Hřebecký V prednáškach sme sa dozvedeli rozdelení do Five Stages of Tribal Leadership z knihy Tribal Leadership, ktorú si zaručene plánujem prečítať. Vďaka prednáške sa budeme pozerať na nábor nových ľudí určite inač.  Kvalifikovaným pohledem z okna - Jan Řezáč, Honza Kvasnička Piatkový program sme zavŕšili super prednáškou z dielne House of Rezáč. Kto videl týchto dvoch pánov už prednášať určite vie, že to stálo za to. Dozvedeli sme sa kopec vecí od ponuky až po spustenie projektu. To čo nás však zaujalo najviac boli časté chyby dodávateľov. Vďaka tejto prednáške sa im určite posnažíme čo najviac vyvarovať! Dostaňte ich do hry - Petr Pouchlý Petr nám porozprával o tom, že aj navzdory dobrému UI a UX je veľakrát ťažké vysvetliť návštevníkovi aká je jeho úloha na stránke. Ako herný dizajnér premýšľa úplne inač ako "klasický" UX/UI dizajnér, a preto nám na pár príkladoch krásne ukázal ako dostať klienta priamo do "hry".  Redesign portálu ČSA: jak funguje CMS Umbraco v praxi - Gabriel Zábušek Zamestnanci tímu Nydrle nám prišli porozprávať o projekte pre České aerolinie. Jednalo sa o redizajn webových stránok www.csa.cz. Projekt nás ohromil svojou veľkosťou, dizajnom a najmä optimalizačnými procesmi, ktorými si web pred spustením musel prejsť, aby dokázal zniesť nápor užívateľov.  Real Work/Life Balance in the Studio - Anton & Irene Dizajnérska prednáška plná motivácie. Anton a Irene sú dizajnéri, ktorých ich práca naozaj baví. Ich životná filozofia je založená na tom, že si prácu rozdeľujú na tú, ktorá ich baví a na prácu pre klientov. Podelili sa s nami o skúsenosti s tým ako skĺbiť pracovný a osobný život v úspešnej kreatívnej kariére. Ukázali nám kopec zaujímavých dizajnérskych projektov, z ktorých ma najviac zaujal misplaced.design. Anton&Irene bolo skvelé zakončenie výborného Expa.  Čo teda hovoríme na Expo? Je to akcia, ktorá stojí zaručene za to a odporúčame ju všetkým z webového priemyslu. Sú to proste dva dni nabušené programom takým spôsobom, že neviete kam skôr.

Čo prinesie iOS 11

Každoročne začiatkom júna sa koná konferencia WWDC (World Wide Developer Conference) určená najmä vývojárom iOS, macOS, watchOS a tvOS. Na konferencii sú predstavené najnovšie iterácie operačných systémov od firmy Apple a vývojári tak majú dostatočný čas na optimalizovanie svojich aplikácií pre nové systémy alebo doplnenie nových funkcionalít, ktoré im najnovšie SDK poskytuje. Nový Dock a Drag&Drop na iPade Najväčšie zmeny pocítia používatelia na iPadoch. iOS 11 prichádza s úplne novým Dockom, ktorý je dostupný na akejkoľvek obrazovke, stačí ho vytiahnuť zo spodu. Dock sa pri práci dynamicky mení a na jeho pravej strane sa objavujú navrhované aplikácie, napr. posledné otvorené alebo naposledy použité na iPhone alebo Macu. Z nového Docku sa dajú otvárať multitasking aplikácie do Slide Overu alebo Split View módu. Veľkou novinkou na iPade je funkcia Drag&Drop, ktorá umožňuje presúvať text, fotky a súbory z jednej aplikácie do inej. Medzi množstvo ďalších vylepšení, ktoré iOS 11 prináša na iPad patrí ešte vylepšená podpora Apple Pencil, skener dokumentov v Poznámkach alebo nová klávesnica QuickType. Kamera Portrétové fotky sú expresívnejšie, možno ich použiť s optickou stabilizáciou, bleskom či v režime HDR. Live Photos dostali nové efekty: slučku, odrážanie a tiež efekt dlhej expozície. Apple tiež predstavilo novú kompresnú technológiu, ktorá zaručí zmenšenie priestoru, ktorý fotky zaberajú pri zachovaní ich kvality. Ovládacie centrum Prerobené Ovládacie centrum je teraz zobrazené na celej obrazovke a je prispôsobiteľné. Používateľ si môže v nastaveniach vybrať zo skratiek ako režim slabej batérie, nahrávanie obrazovky, diktafón a mnoho ďalších, ku ktorým sa dá dostať aj pomocou 3D Touch. Súbory Nová aplikácia Súbory umožňuje na jednom mieste prechádzať, prehľadávať a organizovať všetky súbory. Aplikácia okrem súborov, ktoré sú uložené priamo v iPade alebo iPhone zobrazuje aj súbory jednotlivých aplikácií, súbory na iných iOS zariadeniach, na iCloud Drive alebo na službách tretích strán ako DropBox, Box a ďalšie. Redizajnovaný App Store App Store dostal nový look a ide zatiaľ o najväčší redizajn aplikácie, ktorú týždenne navštívi 500 miliónov používateľov. Obsahuje novú sekciu “Dnes”, kde budeme môcť sledovať najnovšie dianie vo svete aplikácií a okrem nových prírastkov budú súčasťou aj články zo zákulisia, alebo návody, triky a tipy. Apple konečne pridal aj sekciu “Hry” venovanú výlučne hrám. Nový dizajn sa približuje aplikácii Hudba a je možné, že sa budú podobne zjednocovať aj ostatné Apple aplikácie. Indoor mapy Na stovkách veľkých letísk a nákupných centier pribudne podpora zobrazenia indoorových máp. V aplikácii budú dostupné obchody alebo dôležité body záujmu. Budeme sa môcť pozrieť aké obchody sú na poschodí pod nami alebo na letisku za bezpečnostnou kontrolou. Navigácia zobrazuje jednotlivé jazdné pruhy a povolenú rýchlosť na ceste. Rozšírená realita Novinkou v iOS 11 je framework ARKit, ktorý umožňuje vývojárom pre iPhone a iPad jednoducho vytvárať prostredie rozšírenej reality. V nich sa digitálne objekty a informácie prelínajú s reálnym okolím. Ďalšie funkcie Nových vylepšení sa dočkal aj CarPlay, Apple Music, AirPlay alebo HomeKit. Medzi ďalšie funkcie, ktoré si u nás tak skoro neužijeme patrí napr. Apple Pay Cash, ktorý umožňuje posielanie peňazí medzi ľuďmi alebo funkcia Translations, ktorá slúži ako prekladač pomocou Siri no v slovenčine zatiaľ nie je dostupná. Podporované zariadenia a dostupnosť S iOS 11 definitívne končí podpora 32-bitovej architektúry čo znamená, že aktualizácia nebude dostupná na iPhone 5, 5C a iPad 4. generácie. Ťiež to znamená aj definitívny koniec 32-bitových aplikácií. Aktualizácia bude dostupná pre: iPhone 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7 a 7Plus iPad Air a Air 2, iPad Mini 2, 3, 4, iPad 5. generácie a všetky iPady Pro iPod Touch 6. generácie

X vecí, ktoré treba urobiť tesne pred a po spustení "nielen" WordPress webu

Tiež máte ten problém, že dokončíte web a rozmýšľate nad tým, čo všetko treba ešte dorobiť a či ste na niečo nezabudli? Zamyslel som nad tým, čo teraz riešim pri tvorbe webu najviac a prišiel som na to, že to nie je samotný proces, ale všetko to, čo musím spraviť pred a po spustení webu.  Preto som si pre vás nachystal X veci, ktoré treba riešiť tesne pred a po nasadení webu, na ktoré nesmiete zaručene zabudnúť.  Tesne pred Sekciu som nazval tesne pred lebo samotný development sa zaobíde aj bez daných riešení a kebyže mám popísať, čo všetko je nutné urobiť pred nasadením webu, tak nám z toho vznikne článok, ktorý by ste mohli čítať do rana. Pozerajme sa teda na stav tak, že už máme pripravený web na spustenie. Pred tým ako ho spustíme, by sme sa mali zamyslieť nad tromi základnými vecami: Je náš web dobre zabezpečený? Má náš web SEO? Je náš web dostatočne rýchly?  Bezpečnosť Https a bezpečnosť Zabezpečený web je lepší web. Nielen v očiach zákazníka, ale aj Vám sa bude o niečo lepšie spávať, keď budete vedieť, že vaše dáta a komunikácia so serverom je v bezpečí. Preto si na svoj web zaručene pridajte https.  Certifikačná autorita Let’s Encrypt otvorila „svoje brány“ v decembri 2015. Konečne je tak možné získať overený a bezpečný SSL certifikát úplne zadarmo. Tak prečo ho nevyužívať na každom webe? O hlavných výhodách https zabezpečenia sa asi najviac dozvieme na Prednáške z Google I/O, ktorú mali Ilya Grigorik a Pierre Far. Na prednáške vyzdvihli výhody šifrovaného spojenia a celkového šifrovania webového obsahu protokolom TLS. Https a rýchlosť Ďalšou výhodou https je zlepšenie rýchlosti a to použitím HSTS (HTTP Strict Transport Security). Toto vylepšenie nám pomôže v tom, že do prehliadača vytvorí cache a prehliadač pri pripojení k webu vytvorí automaticky spojenie cez HTTPS, aj v prípade že zadáme HTTP. To v podstate absolútne anuluje nejaké presmerovania, ktoré nie sú z hľadiska optimalizácie žiadané, keďže sa všetko vopred správne nastaví u klienta. HSTS môžete nastaviť dvoma spôsobmi - priamo vo VirtualHost (odporúčané) alebo pomocou súboru .htaccess, ak nemáte možnosť VirtualHost upravovať. Kód, ktorý vložíme do htaccess: Header set Strict-Transport-Security "max-age=31536000" env=HTTPS Https a vyhľadávače V auguste 2014 Google oznámil, že weby, ktoré budú na HTTPS budú lepšie hodnotené vo vyhľadávaní. Odpoveď na otázku prečo Google začal uprednostňovať HTTPS je jednoduchá. Chce ochrániť súkromie svojich používateľov a donútiť developerov, aby lepšie zabezpečili svoje weby. Ale pozor, tým, že prevediete svoje weby na HTTPS, nečakajte zázraky, keďže ide iba o jeden zo stoviek ďalších hodnotiacich faktorov. Posledné testy ukázali, že aplikáciou tohto faktora sa nezmenilo ani 1% všetkých výsledkov vyhľadávania , takže sa naozaj jedná iba o jedno malé plus. Zaujímavosť: Iba 1,9% z TOP 1 000 000 najnavštevovanejších webových stránok používa defaultne protokol HTTPS. Hlavné výhody a prečo využiť https? bezpečnosť rýchlosť SEO Nevýhody https? Cena SSL certifikátu (Let’s Encrypt je za free) Blokovanie obsahu z http Pri bežnej prevádzke je potrebné dávať pozor na validitu certifikátu Prechod na https Prvú vec, ktorú musíte spraviť je zabezpečiť si SSL certifikát. V podstate máte dve možnosti, buď si zvolíte platený certifikát alebo certifikát, ktorý je zadarmo. Môj pohľad na to ako sa rozhodnúť je nasledovný. Pokiaľ sa jedná o web, kde pracujete s citlivými údajmi, tak by som odporučil platený certifikát. Ale ak sa jedná o klasický web určite by som by som siahol po neplatenej alternatíve Let’s encrypt. Jedinou nevýhodou certifikátu je, že ho musíte raz za 3 mesiace obnovovať. Náš poskytovateľ hostingu websupport rieši daný problém za nás, čo je veľká výhoda. Možností ako zabezpečiť SSL je naozaj veľa, ale keď už sa s tým popasujeme a certifikát získame, tak nás čaká ešte ďalší boj. Postup Prvý krok, ktorý urobíme je zmena URL priamo v admine webu. Napr. http://goodrequest.com/ -> https://goodrequest.com/ Ďalej musíme nastaviť presmerovanie na https v .htaccess pomocou nasledovného príkazu: RewriteCond %{ENV:HTTPS} !=on RewriteRule ^.*$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R=301] Tento krok zabezpečí to, že každý kto pôjde na váš web cez HTTP tak bude presmerovaný na zabezpečený web. Kebyže sme v tomto štádiu navštívili našu stránku, tak by sme si všimli, že zámok ktorý je pri url adrese je stále odomknutý. Je to spôsobené tým, že stránka obsahuje nahraté súbory, ktoré odkazujú na http. Ja som to riešil pomocou pluginu search and replace (https://srd.wordpress.org/plugins/search-and-replace/), ktorý mi umožnil zmeniť adresu v databáze a to nasledovne: Search: https://goodrequest.com/wp-content/uploads Replace: http://goodrequest.com/wp-content/uploads Upozornenie: využite funkciu pluginu a zálohujte pred operáciou databázu. Ak ste postupovali správne, tak by ste mali vidieť, že je váš web zabezpečený a v url adrese svieti zeleným HTTPS. Posledná vec, ktorú musíte nastaviť je nová adresa v nástrojoch Google Analytics a Search Console. Odporúčam ponechať verziu http v Search Console. Veľkou nevýhodou je, že migráciou prídete o všetky lajky na sociálnych sieťach. Je to spôsobené tým, že FB berie vašu HTTPS stránku ako iný web. Aj tak prechod stojí za to a problém do budúcna určite vyriešia.  iThemes Security Najlepší a jediný plugin na bezpečnosť, ktorý musíte používať. Pozrime sa spolu na to, čo všetko dokáže:  odstráni meta tag verzie Vášho WordPressu. Každá verzia má určité nedostatky, ktoré hackeri poznajú. Preto by ste im nemali dať najavo, ktorú verziu WordPressu používate zmení URL pre prihlásenie z pôvodného stránka.sk/wp-login.php na Vami zvolené predídete tzv. „brute force“ útokom neustále skenuje web kvôli možným malwareom upozorní Vás, ak sa na webe udejú nejaké zmeny automaticky zálohuje celý Váš web možnosť zablokovať IP adresy (Blacklist a whitelist) detekcia častého prehľadávania 404 - neexistujúceho obsahu Zapnutie dvojstupňového overovania Dvojstupňové overenie (známe aj ako dvojfaktorové overenie totožnosti), pridáte do účtu ďalšiu vrstvu zabezpečenia. Budete sa prihlasovať pomocou niečoho, čo viete (heslo), a niečoho, čo máte (telefón). Inštalácia na WordPress je veľmi jednoduchá nainštalujte si plugin Google Authenticator a mobilnú aplikáciu Google Authenticator a postupujete podľa návodu. Keď už sme pri tej bezpečnosti, tak si neodpustím pár bodov, ktoré treba riešiť nie len pred spustením, ale počas celého developmentu. Nepoužívajte FTP: Presun dát cez FTP prebieha v nezašifrovanej podobe, a preto je pre hackerov veľmi jednoduché dostať sa k prihlasovaciemu menu a heslu. Namiesto FTP protokolu používajte FTPS, ktoré je šifrované pomocou protokolu SSL/TLS alebo SFTP, ktoré je šifrované pomocou protokolu SSH. Bohužiaľ, väčšina českých a slovenských hostingov SFTP nepodporuje, ale mali by podporovať FTPS. Presuňte „wp-config.php“ do nadradeného adresára Zvoľte si silné heslo Používateľské meno zvoľte admin… určite na to nikto nepríde :) Inštalujte web zadaním domény Zmeňte „table prefix“ Nezabudnite updatovať čo sa dá (Pluginy a verzia WP) Zálohujte SEO - ON PAGE Copywriting Copywriting je jednoducho povedané písanie textov, ktoré sa použijú na web stránke. Dôležité pri písaní textov na www stránky je ale to, aby sme skĺbili „správnosť“ textu ako pre návštevníkov stránky, tak aj pre robotov vyhľadávačov, ktorý stránky indexujú. Kvalitne napísaný text pre každú stránku je elementárny základ, ktorý je nevyhnutný pre výborné umiestnenie na horných pozíciách vo výsledkoch hľadania. Čo je teda nutné spraviť tesne pred spustením webu z pohľadu copywritingu?  Urobiť si poriadnu analýzu kľúčových slov a umiestniť ich správne na webstránke. Cielené využívanie kľúčových slov v celom webovom obsahu zvyšuje pozície vo výsledkoch vyhľadávania. K tomuto kroku odporúčam radšej osloviť odborníka, ale ak si predsa len na to trúfate aj vy, tak Vám odporúčam nástroj od google keyword planner, ktorý Vám zaručene s analýzou pomôže. Čo keď mám hotovú analýzu kľúčových slov? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Umiestniť ich správne do obsahu webstránky. Na toto veľmi rád používam techniku T.H.U.M.B. Je to veľmi jednoduchá technika vďaka ktorej vieme, kde dané kľúčové slová umiestniť. (T) Title Tags (H) H1 (a ostatné heading tagy) (U) URL (M) Meta Description (B) Body Príklad využitia: Zvolíme napr. kľúčové talianske bicykle, ktoré chceme na stránke použiť a postupne ho vkladáme do textu. T - Nadpis: <title>Moderné Talianske bicykle a súčiastky</title> H - Heading tag h1: <h1>Talianske bicykle - katalóg najnovších modelov</h1>. Kľúčové slovo je dobré využiť aj v ostatných tagoch, ak je to možné. U - url adresa: www.vasastranka.sk/talianske-bicykle M - meta description <META name=”description” content=”Kvalitné talianske bicykle pre deti za dobré ceny a nízke poštovné.”> B - telo stránky: pri tomto pravidle nie je jasné koľkokrát sa kľúčové slovo objaví v stránke. Je však nutné, aby sa naše kľúčové slovo objavilo v prvých 200 slovách a aby sa prirodzene objavovalo aj v ďalších častiach textu. SEO friendly images Pri SEO optimalizácii web stránok sa často zabúda na jednu dôležitú činnosť, ktorou je optimalizácia obrázkov. Správne pomenovaný a popísaný obrázok vám môže priviesť opäť o niečo viac návštevníkov. Obrázky sú dôležitou súčasťou webových stránok, preto ich vyhľadávač  logicky zaraďuje medzi faktory ovplyvňujúce výsledky vyhľadávania. Ďalej si treba uvedomiť, že vyhľadávače nevedia čítať, čo je na obrázku skutočne zobrazené. Preto treba pri pridávaní obrázkov na váš web myslieť na niekoľko zásad. Názov obrázka je dôležitou súčasťou optimalizácie pre vyhľadávače. Mal byť najpresnejšie vystihovať čo je na obrázku zobrazené. Názvy typu img231.jpg a podobné nemajú žiadny výsledný efekt. Najjednoduchší spôsob ako zaručiť optimálny názov obrázku je uložiť obrázok pod správnym názvom napr. taliansky-bicykel.jpg. Následne využijeme funkciu pluginu SEO friendly images, ktorý nastaví alt a title obrázku podľa názvu súboru a zabezpečíme tak kvalitný SEO obrázok vhodný pre prehliadače. YOAST SEO Najlepší a najpoužívanejší SEO plugin, ktorý by zaručene nemal chýbať na vašom webe. Nastavenie daného pluginu môžeme rozdeliť na základné nastavenie a nastavenie jednotlivých stránok. V skratke popíšem, na ktoré nastavenia sa zameriavam. Základné nastavenia Verifikácia webmaster tools Nastavenie vlastníctva webmaster tools, ktorý by mal mať každý web. Nadpisy a meta tagy V danej sekcií môžeme nastaviť znak, ktorý rozdeľuje nadpis. Jedná sa o kozmetickú záležitosť. Taktiež je tu možné zmeniť jednotlivé základné nastavenie nadpisov (napr. zmena category na kategoria-clanku), predvolených meta description a keyword, ktoré sa však už moc nepoužívajú. Sociálne siete V danej sekcií nastavujete sociálne siete, ktoré sú pridružené vašej stránke. Taktiež tu môžete nastaviť štandardné Open Graph údaje, ktoré ovplyvnia to, čo sa zobrazí na webstránke. XML sitemap Plugin dokáže vygenerovať a obnoviť sitemap na základe obsahu vášho webu. Nemusíte tým pádom vytvárať sitemapu pomocou iného pluginu alebo si ju dokonca generovať pomocou iného externého riešenia. Plugin má veľké množstvo iných nastavení ako hromadnú zmenu title a description, odstraňovanie zbytočných spojok v url adresách, zakázanie indexácie vybraných stránok a pod. Popis všetkých jeho nastavení by si však zaslúžil samostatný článok. Nastavenia stránok (príspevkov) Hlavnú vec, ktorú nám SEO yoast umožňuje je analýza príspevkov na základe zvoleného kľúčového slova. Následne Yoast analyzuje váš príspevok a zobrazuje, ako je príspevok z hľadiska SEO kvalitne napísaný a upravený. SEO statusy, ktoré Yoast udeľuje: SEO Slabé (červená bodka) SEO OK (oranžová bodka) SEO Dobré (zelená bodka) Veľkou výhodou sú odporúčania pluginu, ktoré pomôžu aj amatérovi získať "Dobrú" SEO kvalitu príspevku. Nemyslite si však, že akonáhle nastavíte kľúčové slovo v SEO pluginu a Yoast Vám k príspevku zahlási SEO: Dobré tak máte vyhraté. SEO status pluginu Yoast neznamná, že budete mať dobrú pozíciu vo vyhľadávačoch. Pozície vo vyhľadávačoch samozrejme závisí aj na ďalších faktoroch, nielen na SEO. Ďalšia výborná funkcia pluginu je nastavenie Open Graph meta tagov. Dané tagy určujú akým spôsobom sa stránka zobrazuje na sociálnych sieťach. VIDEO: Ako nastaviť SEO plugin Yoast .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Broken Link Checker Problém externých odkazov a ich existencie trápi asi každého blogera, ktorý rád odkazuje na zdroje (čo je správne). Ak máte funkčné odkazy, tak aj vaše SEO je na tom lepšie. S nasadeným pluginu Broken link checker máte problém hravo vyriešený. Tento plugin má totiž na starosti prehliadanie webu a hľadanie neexistujúcich odkazov. RÝCHLOSŤ WEBU Rýchlosť načítania vašich webových stránok webu je častým kameňom úrazu úspešnej stránky. Môžete mať lepší obsah ako vaša konkurencia, ale ak sa bude váš web načítať pomalšie ako web konkurencie, je dosť možné, že budete mať menšiu návštevnosť. Rýchlosť nie je dôležitá len z hľadiska UX (user experience), ale aj google je radšej, keď sa vaša stránka načíta rýchlejšie. Na to, aby ste zistili ako je na tom váš web s rýchlosťou existuje množstvo online nástrojov: Pingdom Tools GTmetrix Web Page Test PageSpeed od Google Website Speed Test Ja osobne najviac využívam PageSpeed Insights od googlu a GTmetrix. Vašim cieľom pri oboch nástrojoch je získať čo najviac bodov (100). Realita je ale taká, že ak dosiahnete skóre 85 môžete byť spokojný.  Zbavte sa všetkého nepotrebného Odstráňte všetky nepotrebné pluginy (zmazať nie deaktivovať). Možno si poviete, že tým nič nezískate ale nie je to pravda.  Vyčistite si databázu od zbytočností. Najlepšie nám na to poslúži plugin WP-Optimize alebo menej používaný WP-sweep.  Nastavenia Htaccess Gzip kompresia Čo je to tá gzip kompresia? Pomocou kompresie dát cez gzip (čiže GNU zip) môžeme znížiť veľkosť súborov o 50 až 80%. Je to spôsob ako znížiť prenosovú veľkosť textových súborov, ktoré si prehliadač sťahuje, aby zobrazil stránku. Hovorí sa, že gzip je náročnejšia na server, pretože súbory pred odosielaním komprimuje, ale nie je to pravda. Aktivácia gzip kompresie sa vykoná pomocou niekoľkých riadkov pridaných do .htaccess súboru. Kód stiahnete tu: deflate_mode Využite cachovanie prehliadača  Pomocou cachovania prehliadača sa nám niektoré súbory našej stránky (napr. obrázky, kaskádové štýly, atď.) uložia do počítača na určitú dobu. Ak sú súbory opäť potrebné, prehliadač ich načíta z počítača namiesto toho, aby ich načítal opätovne z našej stránky. Stránka bez cachovania prehliadača je niečo podobné, ako keby sme išli do obchodu zakaždým keď sme smädný. Cachovanie prehliadača je naozaj užitočné pre stálych návštevníkov vašej stránky. Kód stiahnete tu: cache Zakázanie značiek ETag ETag (Entity Tags) je mechanizmus, ktorý webové servery a prehliadače používa na určenie, či komponent v cache prehliadača zodpovedá pôvodnému serveru. Kód stiahnete tu: etag Optimalizácia obrázkov Veľké obrázky dokážu výrazne spomaliť Váš web, to je jasné asi každému. Nie každý však vie ako sa dá veľkosť obrázkov zmenšiť tak, aby ste zachovali ich kvalitu. Obecne sa treba držať pravidla, že každý obrázok, ktorý uverejňujeme na web, má mať menej ako 100kb. Najjednoduchší spôsob ako optimalizovať obrázky je využiť wordpress pluginy. WP Smush - tento plugin nielenže automaticky optimalizuje obrázky, ktoré vkladáte na web, ale dokáže optimalizovať všetky obrázky, ktoré na webe momentálne máte. Jediná jeho nevýhoda je, že free verzia umožňuje optimalizovať iba 50 obrázkov naraz. V prípade, že WP Smush nezvládne všetko, čo potrebujeme, tak máme ešte možnosť využite EWWW image optimizer. Minify CSS and JS Posledná vec, na ktorú zaručene nesmiete zabudnúť je kompresia CSS a Java. Využite na to plugin Better WordPress minify. Jedná sa o plugin zadarmo, ktorý obsahuje dobré možnosti ako minifikovat JavaScript a CSS. Migrácia Neviem ako vy, ale ja sa snažím vytvárať všetky weby lokálne alebo na určenej subdoméne, aby bolo možné zapracovať pripomienky zadávateľa. Po zapracovaní všetkých predchádzajúcich bodov a kontrole požiadaviek na webstránku je nutné stránku migrovať na určenú doménu. Migrácia web stránky vyžaduje znalosti WordPressu, databáz a serverov. Proces presunu striktne vyžaduje dodržanie jednotlivých krokov aby ste neprišli o dáta, predošli výpadku alebo iným nečakaným komplikáciám. V začiatkoch som migroval celú webstránku „ručne“, ale postupom času som sa rozhodol tento proces zjednodušiť a začal som využívať skvelý plugin All-in-One WP Migration. Veľká výhoda pluginu je jednoduchosť jeho použitia. Postup Plugin si nainštalujeme a aktivujeme na jestvujúcej webstránke. Následne si stránku jednoducho exportujeme v jednom balíku. Druhy krok spočíva v inštalácií nového „čistého“ worpdressu na určenej doméne. Na novej stránke nainštalujeme spomínaný plugin a jednoduchým importom migrujeme našu verziu webstránky. Po ukončení migrácie nesmieme zabudnúť na uložení všetkých trvalých odkazov. Riziko: V niektorých prípadoch som mal problém pri aktualizácií spomínaného pluginu a preto ho súčasnosti po migrácií neaktualizujem. Po nasadení Google search console  Google Search Console  (predtým Google Webmaster Tools, GWTje veľa užitočná pomôcka pre každého, kto prevádzkuje web a vôbec nie je nutné, aby ste mali nejaké veľmi pokročilé znalosti. Search Console je služba, ktorú poskytuje Google zadarmo, nie je potrebné nič platiť. Jediné čo budete musieť urobiť je, že ukážete Google, že váš web je naozaj váš.  Na čo je dobré mať Search Console? Prehľad vyhľadávaných kľúčových slov Jedna z najzakladnejších a najviac užitočných funkcií tejto služby je tá, že vám budú hovoriť ako Google indexuje váš web a hlavne, na aké vyhľadávacie frázy sa do neho ľudia dostávajú. Získate tak pohľad na niečo, čo vám analytics štatistiky nepovedia, pretože to nevedia (teda pokým ich neprepojíte). Sitemap a robots.txt Search Console vám poskytne informácie o tom, ako indexovací robot prehliada váš web, koľko stránok z neho získal a či má nejaké problémy. Môžete mu aj pomôcť tým, že na web pridáte sitemap.xml a cez Search Console ju šupnete na spracovanie. Rovnako tak môžete Search Console využiť na testovanie robots.txt a testovanie toho, ako vlastne váš web vidí vyhľadávací robot. Implementácia Rich Snippets Rozšírené popisky sú prehliadanou, ale nevyhnutnou súčasťou úspechu SEO. Sú účinným prostriedkom na posilnenie pôsobenia v organických výsledkoch vyhľadávania, ktoré predstavujú zásadný SEO prvok pre vzostup  webu. Implementácia rich snippets, najmä na stránkach elektronického obchodu so stovkami, dokonca tisícami produktov,  môže mať obrovský vplyv na výkon našich webových stránok. Vďaka pridaniu významu informáciám môže dôjsť k zlepšenému poradiu vo výsledkoch vyhľadávania aj keď samotné rich snippets na to vplyv nemajú. Rich snippets s určitosťou vplývajú na zvýšenú mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania (CTR) a môžeme vďaka nim dosiahnuť lepšie konverzné koeficienty. Google priznáva, že rich snippets nezvyšujú ani nemajú vplyv na ranking a teda nezlepšujú pozíciu stránky, ale pridané informácie prostredníctvom rich snippet rozhodujú, či na náš odkaz používateľ klikne alebo ho odignoruje. Ako teda využiť Google search console tools na pridanie rich snippets? Odpoveď je data highlighter a návod ako ho použiť nájdete vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=WrEJds3QeTw Google analytics Prepojenie Google analytics a Search console Čo získame prepojením Analytics a Webmaster tools? Kopec kvalitných údajov. Hlavnou výhodou zobrazenia údajov z Webamster tools v účte Analytics je ich výpovedná hodnota. Nájdeme tu dôležité informácie o landing page a dopytoch, ktoré privádzajú na vaše stránky cennú návštevnosť. Zrazu vidíme aký máme bounce rate z danej landing page, takže vieme podniknúť kroky na jej optimalizáciu – pridáme buď call-to-action alebo obsah. Ak vidíme vysoký preklik z dopytu, ale aj vysoký bounce rate z landing page môže to nasvedčovať nesprávnej landing page, atď. Prepojenie Google analytics a AdWords Prepojenie AdWords a Analytics vám pomôže zdieľať medzi oboma účtami informácie o výkone kampaní a kvalite návštevnosti a využívať niektoré ďalšie funkcie. Hlavný dôvod, prečo prepájam nasledujúce účty hneď od začiatku je získavanie remarketingových zoznamov.  Marketing Marketing je záležitosť, ktorou sa treba zaoberať nielen po spustení webu ale aj počas celej jeho existencie. Ide o obrovskú časovú a finančnú investíciu, ktorá sa však zaručene vyplatí. Marketing je kapitola sama o sebe, a preto v článku spomeniem iba najhlavnejšie veci, na ktoré nesmiete zabudnúť po nasadení webu. Sociálne siete Hlavná vec, ktorú si musíte uvedomiť v rámci oživenia vašej webstránky vo svete sociálnych sietí je, že sa chcete oddeliť od ostatných a že si chcete v tomto špecifickom svete budovať svoj brand alebo identitu. Preto je potrebné rozhodnúť sa, akým jednotným spôsobom sa budete špecifikovať svoj brand. Pred vytváraním brandu si musíme odpovedať na dve otázky: Aký bude vizuálny štýl môjho brandu? Akým spôsobom budem komunikovať s publikom? Tak ako vychádza web z určitej brand identity, tak isto musí byť dodržiavaný brand aj v rámci marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach. Či už je teda brand vytvorený profesionálom alebo vami, je dôležité zachovať konzistenciu obsahu. Preto je vhodné vytvoriť si ešte pred spustením sociálnych sietí dizajn všetkých prvkov, ktoré plánujte použiť a štýl komunikácie. Na návrh dizajnu by som určite odporučil využiť pomoc profesionála, ktorý Vám navrhne cover, logo, ukončenie vašich videí a hlavne štýl vašich postov, ktorý by mal byť dodržiavaný naprieč celou vašou kampaňou. Ďalšie otázky, na ktoré si treba odpovedať je, akým spôsobom budem komunikovať na sociálnych sieťach: Budem hovoriť po slovensky alebo sa zameriame na angličtinu? Budem sa baviť s publikom konzervatívne alebo uvoľnene? Budem na sociálnych mediach zdieľať iba veci týkajúce sa služby, ktorú ponúkam alebo zazdieľam občas aj niečo vtipne? Budem publiku vykať alebo si potykáme? Treba si uvedomiť, že na rozdiel od dizajnu, ktorý by sme mali dodržiavať naprieč celou social network, si na tieto otázky môžeme v rámci sociálnych sietí odpovedať inač. Facebook Je najväčšia sociálna sieť s približne 1,8 biliónom aktívnych požívateľov. Je to obrovská sieť, ktorú môžeme využiť na komunikáciu so slovenským publikom alebo kľudne s celým svetom. V rámci siete sa môžeme zamerať na profesionálnu alebo aj „ľudovú“ komunikáciu a je len nás, ktorým smerom sa uberieme. Základom je dodržiavať jednotnosť príspevkov. LinkedIn O LinkedIn môžeme povedať, že to čo je Facebook pre bežného užívateľa, to je LinkedIn pre firemnú (alebo aj korporátnu) klientelu. Miesto plochy, kde publikujete fotky z dovoleniek alebo úspechy z rôznych hier, tu nájdete články z profesijných skupín, do ktorých sa prihlásite alebo ktoré odoberáte. Preto sa musíte ku komunikácií na tejto platforme aj tak stavať a nesmiete tu zdieľať všetko, čo vás napadne. Odporúčam tu komunikovať v angličtine, lebo už len tento samotný fakt hovorí o vašej profesionalite. Twitter Twitter je najpoužívanejšia sociálna sieť v Amerike, a preto by som odporučil využiť ju ako marketingový nástroj najmä na komunikáciu so zahraničným trhom. Treba si uvedomiť, že naše posty môžu mať maximálnu dĺžku 140 znakov, a preto by sme mali byť výstižný. Instagram   Instagram už dávno nie je to, čo býval. Poslednou dobou sa z neho stáva skvelý nástroj na biznis. Určite v rámci tejto platformy odporúčam používať angličtinu a vhodné hashtagy, ktoré zväčšujú dosah vašich príspevkov. Príspevky sa snažte držať v jednotnej forme a zdieľajte pravidelne. Content marketing Poučka hovorí, že “Content marketing je marketingová technika, pri ktorej sa vytvára a zdieľa hodnotný, relevantný a konzistentný obsah za účelom zaujať a získať si jasne určené publikum – to všetko s cieľom dosiahnuť takú reakciu zákazníka, ktorá vám prinesie zisk.” Poučka to je krásna, ale realita je bohužiaľ taká, že niekto tento hodnotný obsah musí vytvoriť buď máte vlastného copywritera alebo využijete kreativitu vášho tímu. Ako však inšpirovať váš tím, aby vytvárali obsah hodný zdieľania? Možností je určite veľa ale ja som vybral tie najefektívnejšie.  Financie  Dosah Kľúčové slová Ako by ste však mal ste mali postupovať pri tvorbe obsahu? Nesústreďujte sa len na kľúčové slová. Píšte prirodzene. Používajte variácie a synonymá kľúčových slov. Tvorte originálny obsah. Pár slov na záver Ako je zrejmé z názvu článku veci, ktoré treba urobiť pred a po spustení webstránky je naozaj X. Kebyže ich mám v článku spomenúť všetky, tak by ste sa nedočítali na konie. Ak by sa vám to predsa len podarilo, tak by za ten čas vzniklo ďalších 10 nových, ktoré treba dodržiavať. Toto je môj zoznam, ktorý sa snažím dodržiavať a priznám sa nie vždy to ide podľa predstáv :) Ak vás napadlo niečo, čo by sa hodilo do zoznamu doplniť, rád sa o tom dozviem v komentároch. Zdroje: seoconsults.cz, robime.it, wplama.cz, visibility.sk, chodelka.sk

Budúcnosť digitálneho dizajnu

Kam sa uberá digitálny dizajn Všetci vieme, že trendy sa menia každú chvíľu a to vo všetkých oblastiach. Inak tomu nie je ani pri dizajne. V tomto článku sa budeme konkrétne venovať trendom v digitálnom dizajne. Mobile-first prístup Samostatný prístup k dizajnu pre mobilné telefóny nie je dnes už ničím novým. Mobilné telefóny sa postupom času stali primárnym zariadením používaným na prehliadanie webových stránok. Preto si aj množstvo firiem uvedomilo, že je dôležité disponovať webom, ktorý účinne zobrazuje obsah aj na menšej obrazovke. Kvôli tomu sa bude prioritne obsah navrhovať na menšie zariadenia a postupne na väčšie. Čo dáva zmysel, pretože mobil je kompaktnejší a trávime na ňom viac času kvôli tomu, že je našim spoločníkom počas celého dňa. Ústup flat dizajnu Stratila sa osobnosť a kreativita pri navrhovaní. Dôvod je ten, že flat dizajn zmenil od modernej aktualizácie skeumorfizmu dizajnovú estetiku a tým sme sa dostali do bodu, kedy začali všetky webové stránky vyzerať veľmi podobne. Pastelové farby Do obľuby sa vracajú mäkšie, pastelové farby. Doteraz boli skôr používané odvážnejšie jasnejšie palety. Avšak zdá sa, že pastelové farby našli svoj význam nielen pri použití na pozadí, ako sme boli zvyknutí, ale aj ako farba textu použitého na svetlom pozadí v tmavších farbách. Mikro interakcie Do digitálneho dizajnu sa čoraz viac zavádza pohyb. Je to hlavne kvôli užívateľskému zážitku. Súčasný užívateľ na to nie je ešte stále úplne navyknutý, ale nasledujúcom období sa očakáva dôraz zameraný práve na túto stránku. Tieto animácie by však mali byť používané len striedmo a opatrne. Majú za cieľ zlepšovať celkový zážitok užívateľa a nie odvádzať pozornosť, či zhoršovať správanie webstránky (napríklad v podobe dlhšieho načítavania). Nikto nechce čakať na obsah kvôli animácii. Geometrické tvary Využitie netredičných geometrických tvarov našlo svoje využitie už ku koncu roku 2016. Inak tomu nie je ani v novom roku. Použitie iných geometrických tvarov je dobrou možnosťou ako odlíšiť dizajn stránky, či mobilnej aplikácie. Existuje mnoho spôsobov ako integrovať geometrické tvary do dizajnu. Či už orámovanie fotografií pomocou mnohouholníkov, liniek vzorov alebo ich využiť v celkovom štýle (napríklad v podobe tlačidiel). Väčší dôraz na kreslené prvky Ručne kreslené prvky boli populárne aj doteraz. Avšak v roku 2017 si získajú ešte väčšiu pozornosť. Najväčšou výhodou ručne kreslených prvkov je vyvolanie pocitu pravosti a originality či charizmy. Rovnako to bude v nasledujúcom období platiť aj pre logá. Fixovanie falošných notifikácií z hľadiska UX Tento článok je o trendoch v dizajne a neodmysliteľnou časťou dizajnu je aj UX. Určite ste sa stretli s falošnou notifikáciou vo forme spamu. Tieto správy momentálne predstavujú široký problém dezinformácie, ktorý spôsobuje súčasné fungovanie internetu. Nájsť pravdivú informáciu v dnešnom digitálnom svete je už celkom problém. Do budúcna je cieľom riešiť túto problematiku, pretože súčasná situácia môže mať katastrofické následky v našej dôvere k informáciám a následnej informovanosti. Zdroje: thenextweb.com, fastcodesign.com, webdesignerdepot.com

Ako si pripraviť brief na vytvorenie webstránky

Pokiaľ čítate nasledovný článok, tak sa určite trápite s problémom, ako napísať brief na prípravu Vašej novej webstránky. V prípade, že sa rozhodnete nechať si vytvoriť novú webstránku alebo máte záujem prerobiť svoju starú stránku, aby ste Vašim návštevníkom poskytli viac informácií a lepší komfort pri jej prehliadaní, mali by ste myslieť na niekoľko dôležitých vecí, ktoré Vám pomôžu pri komunikácií s dodávateľom a prispejú k Vašej celkovej spokojnosti. Niečo o Vás - pre koho je web stránka určená? Každá správna digitálna agentúra potrebuje aspoň niečo o spoločnosti, pre ktorú je webstránka určená. Možno si poviete, že to nie je podstatné, ale určite by ste neboli nadšený, ak by Vaša technická firma mala stránku s jemným dizajnom určeným pre stránku na predaj kvetov. Pár slov o tom čím sa zaoberá Vaša firma alebo organizácia. Ako dlho ste na trhu? Aká veľká je vaša spoločnosť? Aké sú vízie Vašej spoločnosti? Akým spôsobom sa chcete presadiť na trhu? Aký je Váš ideálny zákazník? Akí sú vaši najväčší konkurenti? Vaša webstránka Vysvetlite zadávateľovi akoby mala vyzerať Vaša nová webstránka a ako podľa Vás vyzerá úspešný web. Prečo potrebujete novú webstránku? Máte už webstránku a máte záujem o redizajn? Ak áno, čo sa Vám páči na starej webstránke? Čo sa Vám nepáči na starej webstránke? Aká bude štruktúra (menu a sekcie) webstránky? Aké funkcionality by mal mať Váš web? Príklady Vyhľadávanie v rámci webu Slider Prepojenie so sociálnymi sieťami Google maps Blog Ecommerce Galérie Formuláre Newsletter Možnosť prihlásenia Integrácia existujúceho systému Nastavenie Google analytics na meranie úspešnosti webu Návštevníci Poskytnite zadávateľovi informácie o návštevníkoch, ktorí budú navštevovať Vašu webstránku. Vďaka týmto informáciám je možné navrhnúť štruktúru, funkcionality a dizajn presne na mieru pre vašich používateľov. Kto bude navštevovať webstránku? Verejnosť, obchodníci, zamestnanci Veková skupina Jazyk používateľov Lokalita Muži/ženy Prečo  budú navštevovať webstránku? Informácie Zábava Správy a novinky Nákup Porovnanie cien Digitálny obsah na stiahnutie Dizajn To, ako bude Vaša stránka vyzerať, nie je samozrejme iba na Vás, ale aj na dizajnéroch, ktorí poznajú súčasné trendy webdizajnu. Treba im však poskytnúť, čo najviac informácií o Vašom súčasnom dizajne a predstavách, ako si svoj web predstavujete. Máte materiály (logo, fotky produktov…), ktoré môžu byť použité pri návrhu? Aké sa Vám páčia webstránky? Aspoň 3 príklady. Aké používate farby, fonty, ikony? Máte dizajn guideline? Vyberte si z nasledujúcich možností pohľadu na dizajn: Tradičný vs. novodobý Profesionálny vs. osobný Vážny vs. priateľský Jemný vs. drsný Technický vs. netechnický Rozpočet a časový plán Poskytnutie informácií o rozpočte a časovom pláne je pre digitálnu agentúra veľmi dôležité. Vďaka daným informáciám vie agentúra rozhodnúť, či sú Vaše požiadavky na spracovanie projektu reálne a dosiahnuteľné. Aký je predpokladaný čas začiatku riešenia? Aký je deadline pre Váš projekt? Bude Váš projekt pozostávať z viacerých fáz? Aký je rozpočet na projekt? Marketing Pri návrhu zadania sa často zabúda na propagáciu webstránky. Treba si uvedomiť, že bez správneho marketingu sa stránka k užívateľovi nedostane, a preto by ste mali digitálnu agentúru oboznámiť s tým, ako stránku spropagujete. Bude Vaša stránka optimalizovaná pre vyhľadávače? Budete využívať propagáciu prostredníctvom sociálnych sietí? Zameriate sa na propagáciu pomocou Pay-Per-Click (PPC) reklám? Máte niekoho, kto sa zameria na content marketing Vašej spoločnosti? A čo na záver? Správne zadanie briefu na vytvorenie webstránky je veľmi dôležité pre Vás a aj pre digitálnu agentúru, ale treba si uvedomiť, že základom každého kvalitného projektu je vzájomná komunikácia.

Vianočná párty 2016

Koniec roka býva pre všetkých dosť hektický. Jednoducho všetci, chcú všetko a hlavne hneď :D Však to poznáte :) Presne tak sme sa cítili aj my – bolo treba uzavrieť projekty, školu... a to všetko do 16.12. aby sme si mohli užiť vianočnú párty naplno. Plánovanie párty mi síce vždy zaberie veľa času ale ten výsledok stojí zato – milujem tento čas :) Tento rok sme odštartovali vianočným turnajom v kalčete u nás na firme. Bol to už druhý ročník a pevne verím, že sa táto tradícia zachová. Veď zábavy nie je nikdy dosť :) Po turnaji chalani dostávali úlohy od Mr. Robota (virtuálneho robota, vytvoreného len na túto príležitosť), ktorý im zadával logické hádanky. Na obrázku môžete vidieť ako aktívne dumali nad riešením. Všetky hádanky smerovali k novému prírastku v našej knižnici – denník Mr. Robota (chalani frčia na seriály, tak ich to veľmi potešilo :) ). Večer sa pokračovalo v Banka Žilina krátkym zhrnutím roku 2016, novinkami, nápadmi a ideami do toho ďalšieho. Máme veľké novinky a očakávania v novom roku. Nemusíte sa však báť, o všetkom vás budeme informovať :) A vyzerá to tak, že sme poslúchali, keďže pod stromčekom sme si našli predčasné darčeky :) Večer sa vyhlásili aj víťazi vianočného turnaja, ktorí si prevzali medaily, pohár a putovnú cenu – snehuliaka, ktorý skrýval prekvapenie (fľašu kapitána :D ). Po prezentácii a vyhlásení víťazov sa pokračovalo v krájaní torty, čakaní v rade na kapustnicu rozbaľovaní darčekov a samozrejme voľnej zábave. Čo dodať na záver? Rok 2016 ubehol ako voda a nás je už jak hadov :D No aj napriek tomu, si myslím, že nie len tento večer ale aj celý rok sme si parádne užili a už sa nemôžeme dočkať toho nového, ktorý je plný výziev. See you soon 2017 :D

Najlepšie aplikácie a hry - Best of App Store 2016

Aké sú najlepšie aplikácie a hry za rok 2016, ktoré môžete nájsť v App Store? Tak presne na to odpovedal Apple aj tento rok. Pozrite sa s nami na výber tých najlepších a kompletný zoznam.  Aplikácia roku na iPhone - Prisma Prisma je aplikácia, ktorá pobláznila celý svet sociálnych sietí. Užívatelia na Instagrame a Facebooku si s ňou doteraz menia svoje profilovky pomocou algoritmu obsiahnutom v aplikácií. Celá aplikácia je spracovaná vo veľmi prehľadnom, čistom a rýchlom rozhraní.  Čo je však je na aplikácií najkrajšie je to, že je úplne zadarmo. Stiahnuť aplikáciu Video: .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Aplikácia roku na Mac - Bear Píšete si radi poznámky a nevyhovuje Vám poznámkový blok od Apple? Bear je skvelý jednoduchý textový editor, ktorý sa synchronizuje medzi všetkými Vašimi zariadeniami. Umožňuje tvorbu To-Do listu a písanie poznámok v krásnom čistom dizajne. V základnej verzií je zdarma, ale množstvo funkcií je sprístupnených až v platenej verzií. Platí sa mesačne (1,49 €) alebo ročne (14,99 €). Stiahnuť aplikáciu Video: .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Hra roka na iPhone - Clash Royale Multiplayerová hra Clash Royale je dielom vývojárskeho štúdia Supercell. Hlavnou úlohou je zničiť nepriateľské veže, a samozrejme brániť tie svoje. Postupom v hre získavate nové schopnosti, kúzla, vojakov a mnoho ďalšieho. Aplikácia je zdarma, s možnosťou in-app purchase. Stiahnuť aplikáciu Video: .embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } Kompletný zoznam iPhone App of the Year Prisma Runner-Up MSQRD Game of the Year Clash Royale Runner-Up Reigns  iPad App of the Year Sketchbook Motion Runner-Up Bear Game of the Year Severed Runner-Up Chameleon Run Mac App of the Year Bear Game of the Year Life is Strange Apple Watch App of the Year MySwimPro Game of the Year Field Day Apple TV App of the Year Twitter Game of the Year Riptide GP: Renegade

Načítavam ďalšie články...