6x softvérové nástroje, ktoré uľahčia prácu digitálnemu štúdiu

31. august 2018 , napísal Jana Gondášová

Na projektoch nám výrazne uľahčujú prácu softvérové nástroje. Pomáhajú nám pri práci, ale aj pri komunikácii s klientom a získavaní spätnej väzby. 
V nasledujúcich riadkoch priblížime TOP 5 nástrojov, ktoré používame najčastejšie a svoje využitie majú takmer v každom projekte

 

JIRA Software Cloud - ticketovací systém

JIRA je nástroj, ktorým zabezpečujeme manažment úloh na projekte. Jeho súčasťou je aj hosťovský prístup vďaka čomu, je klient v neustálom kontakte s projektovým tímom a môže byť súčasťou vývoja či je cieľom projektu webové riešenie, alebo mobilná aplikácia. JIRA umožňuje v prehľadnej forme tzv. kanban tabule zobraziť jednotlivé úlohy a aktuálnu fázu ich životného cyklu od vzniku, cez rozpracovanie, schvaľovanie až po dokončenie. Všetky požiadavky klienta,  funkcionality produktu, features či bugy sú evidované vo forme úlohy na JIRA Software Cloud-e.

jira software

Dashboard - nástroj na trackovanie času, reporting a vyhodnocovanie projektov

Na monitoring času stráveného na projekte a na jednotlivých úlohách v rámci neho využívame náš interný nástroj Dashboard. Vytvorili sme si ho pre pokrytie vlastných potrieb sledovania rôznych parametrov na projekte. Zastrešujeme ním sledovanie času, reporting, vyhodnocovanie efektivity a zachovanie prehľadnosti. Ku každému projektu v Dashboarde priraďujeme rôzne úlohy. Súčasťou každej je typ úlohy a čas, ktorý jej bol venovaný. Klientovi tak vieme poskytnúť presné informácie o tom, koľko trvalo riešenie jednotlivých úloh na projekte a teda webové riešenie či vývoj mobilnej aplikácie má oveľa presnejšie stanovenú cenu. Dashboard tak výborne zabezpečuje transparentnosť. Je tiež prepojený s JIRA, vďaka čomu dokážeme úlohy odtiaľ jednoducho trackovať.

dashboard goodrequest

BitBucket - nástroj na správu kódu

Najčastejšie využívaným nástrojom na správu kódu, je v GoodRequest BitBucket. Využívame ho ako repozitár. Umožňuje tiež vykonávať rôzne úpravy kódu, spoluprácu na vývoji, zálohu kódu a jeho testovanie a nasadenie. Je prepojený s JIRA, čo umožňuje vytvárať úlohy oveľa pružnejšie.

bitbucket

Figma.com - nástroj pre kooperatívne dizajnovanie

Figma je online dizajnový nástroj, ktorý umožňuje kreslenie dizajnov, prototypovanie, komentovanie a sťahovanie dizajnov kolaboratívne a na jednom mieste. Pokrýva celý proces vývoja mobilných aplikácii a webových softvérov - od návrhu wireframe-ov, tvorby prototypu, iterovania, kreslenia UI, exportovania assetov až po tvorbu style guide-ov. Figma je dizajnový nástroj zadarmo pre jednotlivcov a platený pre pracovné tímy. 

figma

SLACK - nástroj pre internú a externú komunikáciu

Skvelý komunikačný nástroj, ktorý využívame na internú aj externú komunikáciu, je Slack. Funguje na princípe chatu, podobne ako napríklad Skype, alebo Messenger. Ku každému projektu vytvárame „private channel“, ktorého súčasťou je aj klient. S projektovým tímom tak môže rýchlo a jednoducho riešiť všetky dôležité otázky a úlohy. Pre oficiálnu komunikáciu využívame e-mail. Slack nám však umožňuje reagovať pružnejšie. Zároveň, pokiaľ je to možné, najdôležitejšie otázky riešime na osobných stretnutiach.

slack

Confluence -interné úložisko a zdroj projektovej dokumentácie

Team collaboration software Confluence využívame na ukladanie interných dokumentov.  Tiež umožňuje online spoluprácu a prehľadné ukladanie dokumentov. Využívame ho zároveň aj ako zdroj projektovej dokumentácie. Pred Confluence sme dlhodobo využívali Google Disk.

confluence

Týchto 5 softvérových nástrojov sa nám osvedčilo pri všetkých projektoch vrátane takých, ako Bistro.sk, Tipsport hokejová aplikácia či Nehnuteľnosti.sk

Aj keď pracujeme s týmito nástrojmi najčastejšie, dokážeme sa prispôsobiť v prípade, že má klient inú požiadavku. 

Máš aj ty zaujímavý nápad? Napíš nám a spoločne vytvoríme optimálne riešenie. 


Viac príspevkov