Manažment odpadu

Ekologické riešenie pre smart obce bez odpadu

Moderné odpady

ELWIS je informačný systém, ktorý prispieva k znižovaniu množstva komunálneho odpadu. Pomáha k precíznejšiemu triedeniu a predchádzaniu vzniku odpadov. Jeho využívanie v obciach zabezpečuje ekologickejšie, efektívnejšie nakladanie s odpadom. Hlavným cieľom je na základe zozbieraných dát analyzovať a vyhodnocovať mieru triedenia prostredníctvom čoho sú občania motivovaní k precíznejšiemu triedeniu.

Naša rola

Rolou tímu GoodRequest bolo vytvoriť nový informačný systém, na evidovanie odpadov prispôsobený požiadavkám samospráv. Proces celého vývoja bol rozdelený na analýzu, UX/UI Dizajn, development, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky. Po zavedení do prevádzky sa systém v GoodRequest naďalej rozvíja a vylepšuje.

Správa obcí a používateľov

Informačný systém umožňuje správu viacerých obcí a používateľov v jednom rozhraní. Pre každú obec je možné vytvoriť rôzne typy odpadov a zberných nádob. Každá obec má pridelené skenovacie zariadenia, ktoré sú následne obsluhované zamestnancami obce.
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady

Mobilná aplikácia na zber dát v teréne

Pre klienta sme vytvorili prehľadnú a jednoduchú aplikáciu, ktorá slúži na evidenciu jednotlivých zberov. Tá musela byť prispôsobená na zber v teréne a potrebám používateľom. To znamená schopnosť využívať ju zároveň s ochrannými pracovnými prostriedkami či v rôznych poveternostných podmienkach. Evidencia prebieha pomocou nasnímania QR kódu alebo RFID čipu. Následne sú doplnené informácie o zbere a odoslané na server.
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady

Štatistiky vždy v reálnom čase

Štatistiky sú jednou z hlavných častí systému nakoľko celý systém pracuje s veľkým množstvom dát. Agregujú údaje o miere triedenia za platcov a domácnosti, údaje o naplnenosti nádob a vývoji vyvezeného množstva jednotlivých typov odpadov.
Moderné odpady
Moderné odpady

Kalendár zvozov

Slúži na komplexné plánovanie zvozov odpadu a plánovanie rôznych druhov udalostí podľa potrieb užívateľa či konkrétnej samosprávy. Zobrazuje druh odpadu, ktorý bude zvážaný v jednotlivé dni pre danú obec.
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady

Prehľadný dashboard

Nad veľkým množstvom dát bolo potrebné vytvoriť prehľadný dashboard, ktorý pomocou diagramov zobrazuje zoskupenie dát. Dôležitou súčasťou je mapa zberných miest a stojísk, kde je možné získať prehľad nad celou spravovanou obcou.
Moderné odpady
Moderné odpady
Moderné odpady

Výsledky

GoodRequest zrealizoval mobilnú aj webovú aplikáciu, ktorá sa dnes úspešne využíva v praxi v desiatkach obcí na Slovensku.

Náš postup

Zaujalo Vás ako to robíme?

Vizuál a identita produktu by sa mala uberať minimalistickým smerom.
Práca je hotová až v momente, kedy už nieje čo odobrať.

Viac o našom vývojovom postupe
Kontakt

Prosím vyplň všetky povinné údaje označené hviezdičkou.
Odoslať správu