Medicína

Inovačný informačný systém v zdravotníctve

Izotopcentrum

Nukleárno medicínsky informačný systém v skratke NuMedIS je veľkou inováciou pre oddelenie nukleárnej medicíny. Zastrešuje kompletný proces od objednania pacienta až po spísanie nálezu. Cieľom systému je automatizácia procesov. Tá prinesie zníženie chybovosti procesov a šetrenie času, ktorý môže byť venovaný pacientom.

Naša rola

Úlohou tímu GoodRequest bolo vytvoriť nový informačný systém, ktorý umožní celému tímu Izotopcentra prácu v cloude. Proces celého vývoja bol rozdelený na analýzu, UX/UI Dizajn, testovanie prototypu zamestnancami, development, QA testovanie a kompletný proces nasadenia do prevádzky.

Klient

IZOTOPCENTRUM, s.r.o.
Oddelenie nukleárnej medicíny

Plánovanie vyšetrení

Prehľadný systém plánovania umožní stredisku vopred naplánovať všetky typy vyšetrení a počet pacientov na dané dni. Prácu je možné urýchliť vytvorením plánovacích šablón.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Objednávanie pacientov

Pacienti môžu byť do systému objednaní pracovníkmi IZOTOPCENTRA, alebo externými špecialistami na konkrétny deň. Umožňujú to vopred naplánované bloky určené na vyšetrenie.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Digitalizovaná karta pacienta

Všetky informácie o pacientovi zobrazené a usporiadané prehľadne na jednom mieste v digitálnej podobe.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Evidencia úkonov

Systém automaticky navrhuje hodnoty radioaktívnej kontrastnej látky podávanej pacientovi a zaznamenáva čiastkové úkony ako aplikáciu radiofarmaka a vyšetrenie na CT prístroji.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Hromadné schvaľovanie nálezu

Nález pacienta píšu a hromadne konzultujú viacerí lekári. Umožňujú im to komentáre, ktoré sú súčasťou systému.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Detailná administrácia pracovníkov centra

V aplikácií je kladený veľký dôraz na správu oprávnení v rámci systému, kde je možné roly nielen prideľovať, ale aj vytvárať.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Aplikácia určená pre objednávajúcich lekárov

Pre potreby objednávania pacientov špecialistom sme navrhli oddeliť funkcionalitu do samostatnej aplikácie. Týmto riešením sme docielili zvýšenie stability a bezpečnosti celého systému.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Reporty pre zdravotné poisťovne

Systém umožňuje export bodovaných výkonov jednotlivých vyšetrení pre potreby vykazovania poisťovniam.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Import dát

Do systému NuMedIs je možný aj import medzinárodnej klasifikácie chorôb pre udržanie aktuálnosti zoznamu diagnóz a zoznam lekárov v rámci Slovenskej republiky.
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum
Izotopcentrum

Výsledky

Aplikácia bola nasadená do produkcie a je denne využívaná v interných aj externých procesoch firmy IZOTOPCENTRUM, s.r.o.

Náš postup

Zaujalo Vás ako to robíme?

Vizuál a identita produktu by sa mala uberať minimalistickým smerom.
Práca je hotová až v momente, kedy už nieje čo odobrať.

Viac o našom vývojovom postupe
Kontakt

Prosím vyplň všetky povinné údaje označené hviezdičkou.
Odoslať správu