Informačný systém

Firemný manažment inak

Dashboard

Dashboard je pokročilý monitorovací systém pracovného času určený pre potreby stredných a stredne veľkých firiem. Zastrešuje prevažne firemnú pracovnú dochádzku, mzdovú agendu, fakturácie a rôzne prehľady či štatistiky tvorené zo získaných časových záznamov. Systém je navrhnutý modulárnym spôsobom čím zvyšuje jeho potenciál a možnosti zastrešovať širšie spektrum interných procesov.

Naša rola

Na základe požiadaviek definovaných manažmentom spoločnosti GoodRequest sa vyformovalo zadanie pre systém Dashboard. Výsledkom mali byť mobilné aplikácie na platformách iOS a Android, webová aplikácia a backend zastrešujúci ukladanie jednotlivých záznamov na server a ich zobrazovanie či meranie naprieč všetkými platformami v reálnom čase.

Klient

GoodRequest, s.r.o.
Slovenská republika

Meranie odpracovaného času

Systém Dashboard umožňuje meranie odpracovaného času prostredníctvom prehľadného modulu Timer prístupného cez mobilnú, webovú ako aj smartwatch aplikáciu. Časové položky je možné priradiť konkrétnym pracovným činnostiam, projektom, označiť ich štítkom či určiť na fakturáciu.
Dashboard
Dashboard
Dashboard

Prehľady, analýzy a štatistika

Zozbierané záznamy od pracovníkov je možné spätne vyhodnocovať z pohľadu finančnej analýzy alebo sumarizovať vo forme mesačných prehľadov potrebných pre mzdovú agendu. Zároveň je možná podpora plánovania vyťaženosti na úrovni pracovníka, projektu alebo celého oddelenia.
Dashboard
Dashboard
Dashboard

Administrácia a tímový manažment

Firma môže v Dashboarde vytvoriť kompletnú organizačnú štruktúru pracovníkov so zaradením do konkrétneho oddelenia alebo priradením na projekt. Každý pracovník má nastavenú hodinovú sadzbu čím môže projektový manažér zisťovať aktuálny finančný stav a progres na projekte. Súčasťou riešenia sú aj systémové role umožňujúce odomknutie ďalších funkcionalít.
Dashboard
Dashboard
Dashboard

Výsledky

Systém je aktuálne reálne nasadený a interne využívaný firmou GoodRequest. Plne nahradzuje funkcionalitu predošle využívaného konkurenčného produktu čím sa ušetrili celkové náklady spoločnosti spojené s personálnou agendou. Viac ako 40 developerov a dizajnérov tak dennodenne využíva tento systém na monitorovanie svojho odpracovaného času.

Náš postup

Zaujalo Vás ako to robíme?

Vizuál a identita produktu by sa mala uberať minimalistickým smerom.
Práca je hotová až v momente, kedy už nieje čo odobrať.

Viac o našom vývojovom postupe
Kontakt

Prosím vyplň všetky povinné údaje označené hviezdičkou.
Odoslať správu