.gr Hackathon 2017 - do tretice všetko dobré

25. september 2017 , napísal Matúš Klaudíny

Každoročný Hackathon sa stal neodmysliteľnou súčasťou našej firmy. Samozrejme aj tento rok tomu nebolo inak a organizovali sme ho už po tretíkrát. Cieľ bol jasný - zorganizovať firemnú akciu v rodinnej atmosfére, kde môže každý prejaviť svoje emócie, nápady a nesplnené túžby.

Termín Hackathonu bol stanovený na 13.-14.9., no s prípravami sme začali už skôr. Zhruba mesiac pred udalosťou sme oznámili dátum a vyzvali sme každého, aby sa zamyslel nad témou, alebo oblasťou, ako by mohol zlepšiť tento svet poprípade svoje okolie. Týždeň pred Hackathonom sme vytvorili dokument so základnými informáciami udalosti, kde každý z účastníkov mohol zapísať svoje nápady s krátkym popisom, z ktorých sme neskôr vybrali tie najzaujímavejšie. 

Zrazu to prišlo, dlhoočakávaný deň “H”. Ráno o deviatej sme začali spoločnými platformovými prezentáciami, kde sa vedúci platforiem snažili zhodnotiť svoj tím čo najzábavnejším spôsobom. Tak ako každý rok, aj tento rok sa stal víťazom náš prezentačný guru Jožko, ktorý si pre divákov pripravil krátky dokumentárny film o platforme Android. Po prezentáciách sme oficiálne zahájili kick-off, kde sa všetci rozdelili do tímov a pustili do práce.    

O necelé dve hodinky od zahájenia nás už čakal spoločný obed vo forme výborného gulášiku s pivečkom a grilovaných oštiepkov pre tých, ktorí mali chuť aj na slaný dezert. Ako šiel čas a žalúdky sa zapĺňali, bolo dôležité nezabudnúť na hlavný cieľ udalosti, a preto sme sa vrátili do svojich tímov a pokračovali v plnení jednotlivých zadaní.   

Pracovná atmosféra bola vynikajúca a každý sa snažil zabojovať o víťazstvo. Pomaly, ale isto prichádzal večer a našich borcov opäť začínal trápiť hlad. Organizátorom nezostávalo nič iné ako zapnúť gril, pripraviť vychladené pivečká a začať podávať jednohubky vo forme klobások, syrčeka a mäska. Legenda vraví, že niektoré tímy sa už na svoje pracoviská nevrátili a svojich kolegov uvideli až na druhý deň počas spoločných raňajok. Tie boli vynikajúce! Každý sa posilnil podľa potreby a opäť sa vrátil za svojimi priložiť ruku k dielu.

Čas sa krátil a napätie rástlo. Na dokončenie prezentácií zostávali desiatky minúty a vety typu “Prezentácie sa musia presunúť!” bolo počuť na každom kroku. Organizátori tieto vety nebrali do úvahy a namiesto toho sa snažili všetky tímy podporiť, aby svoje veľdiela dostali do čo najlepšieho stavu.

Na koniec sa teda borcom podarilo odprezentovať nasledujúce práce:

GoodMonitor 2.0 - Peter R. + Vlado Š.

GoodMonitor je aplikácia, ktorá v určitej alpha podobe funguje už nejaký ten mesiac. Ide o službu, ktorá monitoruje všetky nami nasadené projekty - ich online status, momentálnu odozvu či vyťaženie servera. Chalani sa rozhodli jej dať nový šat a upgradenuť ju o nové funkcie ako Google Analytics. Rozhodli sa taktiež nasadiť službu na rozhranie Raspberry Pi, ktorá bude následne slúžiť ako vstup pre obrazovku v kanceláriách tak, aby mohol každý realtime sledovať dianie okolo našich projektov.

AR Kit - Matúš L.

Apple spolu s iOS 11 predstavilo nový framework pre rozšírenú realitu ARKit. Krátko na to sa začalo objavovať veľa zaujímavých demo aplikácií prezentujúcich jeho funkcionalitu. Matúš chcel vyskúšať možnosti navigovania v reálnom svete. Základný 3D model New Yorku sa načítava z GPS súradníc pomocou pluginu Wrld3d pre engine Unity 3D, v ktorom je možné priamo nakonfigurovať a vyexportovať Xcode projekt pre iOS.

.GR quotes - Pavol F.

 “Práca programátora vie byť pekne stresujúca, a preto som sa rozhodol spraviť appku, ktorá nás trošku rozveselí.”

GoodRequest Quotes je aplikácia, ktorá zbiera a zobrazuje všetky zábavné hlášky, ktoré boli vyslovené v našej firme niektorým z developerov. Vždy, keď niekto povedal niečo zábavné alebo nezmyselné, zapísali sme si to niekde bokom, ale nikdy sme vlastne netušili ako to v budúcnosti bude možné využiť. Pavol tak chcel v rámci 24 hodín dokázať kompletne spracovať tento projekt po všetkých stránkach - dizajn, backend, mobilná aplikácia - čo sa mu aj podarilo. Dúfame, že v aplikácii pribudne popri tvrdej práci ešte mnoho zábavných citátov.

URL2PDF + GIT 2.0 - Martin D.

GIT 2.0 je v skratke zautomatizovanie procesu nasadzovania akéhokoľvek projektu na server. Doteraz sa častokrát developeri museli po vykonaní nejakých zmien v zdrojovom kóde prihlasovať na server a manuálne celý proces reštartovať. Po novom však prostredníctvom špeciálnych triggrov, ktoré sú naviazané na konkrétny GIT event (push,pull,commit..), je možné celý proces nasadzovania projektu vyriešiť v rámci akéhokoľvek commitu, a tak automaticky projekt nasadiť/reštartovať a spustiť na produkciu.

Druhým co-projektom, ktorý Martin realizoval, bola služba na generovanie PDF dokumentov, ktorú nasadil na samostatný vzdialený server. Čo doteraz vykonávala vždy implementovaná knižnica v rámci projektu, teraz vykonáva tento server a prostredníctvom jednoduchého requestu s potrebnými údajmi vygeneruje požadované PDF.

Xcode Server - Marek Š.

Xcode Server je zodpovedný za uľahčenie práce developerovi pri archivácii či buildovaní projektu. To, čo developer aktuálne vykonáva na svojom Macu, môže funkčne delegovať na Xcode Server a to tak, aby ušetril jednak výpočtový výkon a v neposlednom rade aj čas strávený týmito procesmi pri vytváraní verzii aplikácie akéhokoľvek projektu.

MAPIANO - Maroš N.

Cieľom projektu bolo vytvoriť desktop aplikáciu pre macOS, ktorej úlohou je analyzovať JSON objekty a automatizovane vytvoriť mapovacie modely pre vývoj iOS a macOS aplikácií. Vstupom je textové pole, do ktorého môže používateľ zadať JSON. Následne môže zvoliť názov súboru, meno a spoločnosť, ktorej patria autorské práva. Mapiano vytvára štruktúry využívajúce knižnicu Unbox. Do budúcna by sa aplikácia mohla rozšíriť aj o vnorené mapovanie objektov a viaceré mapovacie knižnice.

ATesty - Marko D. + Jakub B.

Úlohu, ktorú si páni vybrali bolo nájsť najvhodnejší nástroj na vytváranie testovacích scenárov a testovanie webových aplikácií. Na tento účel vybrali nástroj Postman, ktorý mal oproti iným testovaným nástrojom jednoduchšie a intuitívnejšie používateľské prostredie. Testy skúšali vytvárať pomocou predpripravených snippet-ov pomocou jazyka javascript. Vytvorené testovacie scenáre alebo jednotlivé testy sa dajú jednoducho share-ovať medzi vývojármi alebo vyexportovať vo formáte JSON.

Climb 2.0 - Peter B. + Roman B. + Matúš B.

Climb je aplikácia určená pre aktívnych horolezcov či fanúšikov horolezectva. V nedávnej dobe však prestala fungovať a nebolo možné ju vzkriesiť v jej pôvodnej podobe. Chalani sa rozhodli ju celú prepísať a použiť pri tom najnovšie nástroje a prístupy. Pridali taktiež aj niektoré nové features ako prehľadnú mapu so zoznamom lezeckých oblastí. Aplikáciu síce nestihli úplne dokončiť ale veľa im nechýbalo.

Kalčeto React - Jozef Ch.

React Native je jeden z popredných cross platformových frameworkov, ktorý používajú viaceré popredné spoločnosti na vývoj svojho mobilného riešenia. Jojo sa preto rozhodol vyskúšal jeho silu a snažil sa o naprogramovanie jednoduchej aplikácie pre počítanie gólov stolného futbalu. Na iOS však vyzerá  aplikácia príliš rozdielne od Androidu na to, aby sme mohli od teraz hlásať myšlienku "Write once, run everywhere".

Dashboard - Library - Tomáš G.

Tomáš vytváral službu, ktorú integroval na náš interný monitorovací systém Dashboard. V princípe ide o file manažment, kde je možné uložiť dokumenty, zobrazovať ich v rámci prehliadača, možnosť ich otagovať do nejakej skupiny, naviazať podľa seba či filtrovať.

Dashboard - Multiplatform - Richard S.

Ako už bol v predchádzajúcom odseku spomenutý náš systém Dashboard, Richard sa snažil o jeho realizáciu vo forme aplikácie bežiacej mimo prehliadača. Snažil sa o riešenie, ktoré by bolo spustiteľné pod viacerými operačnými systémami.

Design templates - Rasťo C. + Tomáš Š.

Úlohou dizajn tímu bolo vytvorenie wireframových komponentov, ktoré slúžia k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu návrhu logiky danej aplikácie. Template-y sú vytvorené pre platformy iOS, Android, ale aj pre webové aplikácie.

...

Vo štvrtok o 14:30 nasledovali prezentácie jednotlivých prác. Vyhodnotenie tých najlepších prebiehalo formou verejného hlasovania. Každý mal 3 hlasy, ktoré mohol prideliť k odprezentovaným projektom vždy len po jednom bode a práve jednej z prác. Vyhodnocovanie víťaza bolo napínavé až do posledného hlasu, nakoľko prvé a druhé miesto častokrát rozdeľoval iba jeden bod. Najsilnejším projektom sa teda stal koniec koncov dvojprojekt nášho šikovného backend developera Martina Durného, ktorý tak prevzal cenu víťaza GoodRequest Hackatonu 2017.

Po hromadnom hodnotení bolo po sčítaní všetkých hlasov vytvorené nasledovné poradie:

1. URL2PDF + GIT 2.0

2. GOODMONITOR 2.0

3. GR QUOTES

Všetkým zúčastneným by sme tak chceli ešte raz vzdať poklonu. Nie len za to, že svojimi projektami a zanieteným prístupom prispeli k ďalšiemu úspešnému hackatonu. Ale hlavne aj tým, že sme zase raz spoločne budovali komunikáciu, vzťahy a tímového ducha, čo nás vlastne na týchto eventoch baví najviac.  

Preto odporúčame všetkým firmám, ktoré premýšľajú nad tým ako oživiť firemnú kultúru, že Hackathon je ideálna možnosť ako spojiť príjemné s užitočným a vytvoriť niečo zmysluplné nie len pre firmu samotnú, ale aj smerom do sveta.


Viac príspevkov